درباره مجله تار و سه تار

مجله تار و سه تار همیشه همراه شماست، محفلی از هنر و ساز ایرانی، آخرین اخبار هنر و سینما، موسیقی و ساز های اصیل ایرانی را اینجا مرور کنید.