مقالات گردشگری

موزه مردم شناسی در روستای خوجین خلخال راه اندازی می گردد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خلخال از راه اندازی موزه مردم شناسی در روستای نمونه گردشگری خوجین این شهرستان اطلاع داد.

10 بهمن 1397